módní doplňky a dárky

Soutěž

Podmínky účasti ve hře s názvem „Bižuterie Kozák 2017“.

1. Pořadatel hry

Pořadatelem hry je: Bižuterie Kozák s. r. o., Hasičská 122/21 Ostrava Jih 700 30, Česká republika (dále jen „pořadatel“).

 

2. Termín konání hry

Hra probíhá od 8. 11. 2017 do půlnoci 30. 11. 2017.

 

3. Výhra ve hře

Každý účastník ve hře, který splní podmínky účasti, bude mít možnost získat výhru. Výhrou je dárková poukázka v hodnotě 500,- Kč, kterou lze uplatnit v e-shopu nebo v kamenných prodejnách Bižuterie Kozák s. r. o.

 

4. Účast ve hře

Hry se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby, s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“), které dosáhly 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce). Účast ve hře není podmíněna nákupem zboží. Možnost vyhrát výhru mají pouze ti soutěžící, kteří zodpoví soutěžní otázku a splní podmínky hry. Pokud nás sledujete na Instagramu: https://instagram.com/bizuteriekozak.cz/ nebo Facebooku: www.facebook.com/Bizuterie.Kozak podmínkou ve hře je sledovat / být fanouškem naší stránky a sdílet příspěvek se soutěží na svém profilu. V případě, že se z důvodu uvedení chybného kontaktu není možno s výhercem spojit, zaniká jeho nárok na výhru.

5. Způsob výběru výherců

Po ukončení konání hry bude náhodným výběrem na Random.org vybrán výherce.

 

6. Oznámení o výhře

Výherce obdrží výhru nejpozději do 14 dnů od ukončení soutěže na adresu, kterou uvedou v e-mailu. Za správnost kontaktních údajů pořadatel neodpovídá. Povinnost výhru převzít výherci nevzniká.

 

7. Vyloučení z účasti ve hře

Ze hry jsou vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoli způsobem nevyhoví podmínkám soutěže nebo je poruší. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že při hře uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Za takové praktiky je považováno zejména, nikoli však výlučně:

a) použití nedovolených prostředků (např. hackerské nástroje, viry, trojské koně apod.), nebo získání jiné výhody pomocí manipulace,

b) účast prostřednictvím výherních spolků, automatizovaných služeb a především prostřednictvím profesionálních výherních služeb,

c) účast jménem třetí osoby (s i bez jejího vědomí).

 

Zjistí-li nebo bude-li se pořadatel domnívat, že existuje jakékoli podezření na porušení těchto podmínek soutěžícím, je pořadatel oprávněn bez dalšího upozornění soutěžícího vyřadit ze hry. Rozhodnutí pořadatele je konečné bez možnosti jakéhokoli odvolání. Ze hry jsou vyloučení zaměstnanci pořadatele a rodinní příslušníci těchto zaměstnanců v přímé linii. V případě, že se výhercem stane taková osoba, cena se takovému výherci neodevzdá.

 

8. Vyloučení odpovědnosti za škody

Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické poruchy a výpadky a funkčnost internetových sítí.

 

9. Všeobecné podmínky

a) Informace o účastnících jsou poskytovány společnosti Bižuterie Kozák s. r. o.

b) Účastí ve hře vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s podmínkami hry a zavazuje se je plně dodržovat.

c) Pořadatel hry si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním hry.

d) Pořadatel hry je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit podmínky či hru pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky.

e) Právní cesta je vyloučena. Výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají pořadateli soutěže.

f) Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a Instagram a nijak s nimi nesouvisí.

 

VÝHERCE: